Forside

Lillo Eiendom

En linje fra FORTID til SAMTID, og FREMOVER.

Lillo Eiendom er et industrielt eiendomsselskap, med alle nødvendige funksjoner i egen stab. Historie er sentralt i vårt arbeide med modernisering og utvikling.
Våre eiendommer
Vi tilfører verdi ved å være gode på å forstå hver enkelt eiendoms potensiale, og å ta vare på utviklingsmulighetene i dem.
Om oss
Empati, dedikasjon og innovasjon er kjerneverdier i vår virksomhet.
Lillo Eiendom er eiet av Ila Invest og Krafft Eiendom. Selskapet er tuftet på eierselskapenes soliditet og deres kjøp av majoritetsaksjene i Nærsenter Utvikling i 2019. Navnet Lillo Eiendom, har utspring i Lillo Gård – eiernes første kjøp, etter kjøp av Nærsenter Utvikling.

Lillo Gård er historien om en skog som ble til jordbruk som ble til by.

Navnet Lillo, eller bare Oo, er fra jernalderen. O betyr elv, i dette tilfelle Akerselva. Lillo var selve «urgården» og i vikingetiden økte befolkningen og flere husmannsplasser lå inn under Lillo. Slik Lillo Eiendom eier en rekke eiendommer og selskaper.